Klasser

2020 (som tidligere)
Klasser og startkontingenter

Aldersklasser
J og G t.o.m. 11 år
J og G 12-13 år
J og G 14-15 år
K og M 16-17 år
K og M 18-19 år
K og M 20-22 år
K og M 23-34 år
K og M 35-39 år
K og M 40-44 år
K og M 45-49 år
K og M 50-54 år
K og M 55-59 år
K og M 60-64 år
K og M 65-69 år
K og M 70-74 år
K og M 75-79 år
K og M 80- år

Du må oppgi kjønn og fødselsdato ved påmeldingen, og settes da automatisk inn i riktig klasse

Funksjonshemmet
Kvinner og Menn

Påmeldingsavgifter
Ordinær påmeldingsavgift (fram til 22. mai )
Menn og kvinner  -> 22 år : NOK 235.-
Menn og kvinner  23 -> år : NOK 325.-
Funksjonshemmet K og M : NOK 325.-

Etteranmelding (etter 22. mai)
Menn og kvinner  -> 22 år : NOK 275.-
Menn og kvinner  23 -> år : NOK 375.-
Funksjonshemmet K og M : NOK 375.-

Siste døgnet, inkl løpsdagen :
Menn og kvinner  -> 22 år : NOK 295.-
Menn og kvinner  23 -> år : NOK 395.-
Funksjonshemmet K og M : NOK 395.-

I tillegg kommer NFIFs engangslisens for løpere som ikke har sesonglisens gjennom sin friidrettsklubb.

2017: Fellesstart for alle klasser ca kl. 12.10