Intervju med Grefsenkollen Opp legenden Tore Jensen

Fjorårets utgave av Grefsenkollen Opp av den 11. i rekken. Da løp Tore Jensen Grefsenkollen Opp for 10.gang! Han topper lista over de som har løpt flest ganger sammen med Olaf og Frode Talmo. Vi spurte Tore litt hva han tenker om Grefsenkollen Opp.

Fortsett å lese «Intervju med Grefsenkollen Opp legenden Tore Jensen»

Frisbee-turnering ! Se opp !!

«Stevnekollisjon» i Muselunden: Frisbee-turnering

Samtidig med vårt arrangement foregår det i år en Frisbee-turnering i Muselunden. Vi har god dialog med arrangørene, som har lagt inn en «stevnepause» i forbindelse med starten på  GrefsenkollenOpp  i tidsrommet  kl 11:30 – 12:30.

Vi oppfordrer alle løpere og tilskuere til å vise hensyn til frisbee-utøverne, og kun benytte gang-og sykkel-veiene  i området i forkant av bakkeløpet;  fram til kl 11:30.   På forhånd takk !

Ny samarbeidspartner : Avantor

Arrangøren av Grefsenkollen Opp har tegnet ny samarbeidsavtale med Avantor.

Avantor er blant Norges ledende byutviklere. For tiden er fokus på videreutvikling av Nydalen, det nye bydelssenteret i Nordre Aker i Oslo. I tillegg til å være en bydelsutvikler, har Avantor bred kompetanse på de fleste områder innen forvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom.

Hovedformålet i avtalen mellom Avantor og Nydalens SK  er å skape aktivitet og fellesskap blant bedriftene lokalisert i Nydalen og omegn. I tillegg er formålet å utvikle samarbeid til felles beste knyttet til klubbens aktiviteter. For Avantor er det et mål at avtalen bidrar til å synliggjøre bedriften sitt engasjement i Nydalen og omegn, samt å øke Nydalens attraktivitet.

For Grefsenkollen Opp passer dette perfekt!

Se Nydalens Skiklub’s hjemmeside for mer info om avtalen med Avantor

 

Kunne du tenke deg å inngå samarbeidsavtale med Grefsenkollen Opp eller Nydalens Skiklub?  Ta i så fall kontakt med Økon0mi-ansvarlige. Kontaktinfo på klubbens hjemmeside